Cara Menjahit Kain Perca

Panduan menjahit - blogspot.com, Buku ini disediakan oleh penulis yang mempunyai pengalaman luas dalam mereka, menjahit dan mengajar membuat langsir. adalah diharapkan melalui buku ini, anda boleh.

References: